Patronaty 2014

Patronaty 2014

VIII Kongres Prawa Oświatowego

Celem kongresu jest uświadomienie jego uczestnikom aktualnych i przyszłościowych prawnych oraz organizacyjnych problemów, przed którymi stoją placówki, którymi zarządzają. W jego trakcie zostaną przedstawione praktyczne sposoby radzenia sobie w trudnych lub niejasnych sytuacjach prawnych. Umożliwi to również stworzenie platformy bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i ekspertami.

VIII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. „Wsparcie ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze”

Uczestnicy kongresu zdobędą nową wiedzę zarówno w zakresie aktualnych priorytetów MEN (prawa i obowiązki nauczyciela w sytuacji agresji ucznia, profilaktyka agresji i przemocy w szkole, przeciwdziałanie elektronicznej agresji wśród dzieci i młodzieży), jak i narzędzie pracy z uczniami objętymi opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

XXIV Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem Matematyka na czasie

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska nauczycieli matematyki oraz prowadzenie w tym środowisku działalności szkoleniowej . Tematyka konferencji wiąże się z najnowszymi tendencjami w nauczaniu matematyki i reformą oświaty aktualnie realizowaną w Polsce. Podczas konferencji odbywają się warsztaty matematyczne , wykłady i dyskusje na wybrane tematy.

„Żyj smacznie i zdrowo”

15 września rozpoczęła się V edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” marki WINIARY we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Patronem honorowym programu został Rzecznik Praw Dziecka, a patronatami objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Fundacja Klubu Szefów Kuchni.

Konferencja „Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie”

Konferencja jest podsumowaniem trzyletniej realizacji projektu innowacyjnego pn. Drogowskaz życiowy oraz okazją do zaprezentowania stworzonych, w ramach jego realizacji, innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych dla jednostek nieprzystosowanych społecznie przebywających w MOS, MOW i ZP.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa