Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą – Aktualności

Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą – Aktualności

O wsparciu oferowanym przez SCWEWy

Źródło: Dyrekcja Szkoły, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Zachęcamy do wysłuchania wystąpienia Wandy Agnieszki Jabłońskiej, dyrektorki Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Liderki SCWEW, która przedstawiła działania wspierające realizowane przez specjalistyczne centra na rzecz kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.  Bazując na wiedzy i doświadczeniu specjalistycznej kadry placówek specjalnych, SCWEWy oferują wsparcie adekwatne do potrzeb nauczycieli i specjalistów w placówkach ogólnodostępnych. Link do materiału wideo „Specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej- Wanda Agnieszka Jabłońska” #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

O specjalistycznym wsparciu SCWEW – Konferencja naukowa „Nowe paradygmaty i kierunki rozwoju w edukacji, pomocy społecznej i terapii”

Źródło: https://uczelniakorczaka.pl

Nowe paradygmaty i kierunki rozwoju w edukacji, pomocy społecznej i terapii to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 22 maja 2024 r. na Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych w Olsztynie. Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów, przedstawienia przeprowadzonych wyników badań i obserwacji z praktyki edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak również praktycy. W wydarzeniu wzięła udział Jolanta Skrzypczyńska  ̶ Warmińsko-Mazurski Kurator […]

Nowoczesny sprzęt i technologie asystujące w procesie wsparcia specjalistycznego SCWEW

Źródło: Photogenica

W Ministerstwie Edukacji Narodowej, 15 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii, w tym AAC, w edukacji. W spotkaniu uczestniczyła Ministra Izabela Ziętka i przedstawiciele Departamentu Edukacji Włączającej, Dyrektor ORE Andrzej Suchenek wraz kierownikiem realizowanego w ośrodku projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, przedstawiciele reprezentujący różne środowiska i podmioty: uczelnie, IBE, UNICEF, PFRON, […]

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem konkursu grantowego!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej. W ramach realizacji działań całego projektu przewidywane jest wyłonienie 285 SCWEW. Do udziału w konkursie, analogicznie do rozwiązań przyjętych w zakończonym w 2023 r. projekcie Pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW, zostaną zaproszone organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne/szkoły […]

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą wracają!

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie rozpoczął realizację projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2024 roku. Stanowi on kontynuację dwóch projektów pozakonkursowych zrealizowanych w latach 2019 – 2023: Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą i Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW. W projekcie planowane jest utworzenie 285 […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa