Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – o programie

Logo programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Metoda

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Tematyka zajęć

Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Adresaci programu

 • rodzice
 • nauczyciele, wychowawcy
 • katecheci, duszpasterze, siostry zakonne
 • pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci
 • profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem Szkoły…
 • osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

Ogólnopolska struktura organizacyjna programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

1. Ośrodek Rozwoju Edukacji:

 • Koordynacja
 • Przygotowanie kadr
trenerzy (certyfikat trenera, seminaria)
realizatorzy (szkolenia 40 godz. w zakresie cz. I, II i III)
– zajęcia superwizyjne
– konsultacje
 • Ewaluacja
 • Promocja
– konferencje
– strona internetowa
– publikacje
 • Oprogramowanie metodyczne
  – skrypty dla prowadzących
  – ulotki
  – zeszyt metodyczny
 • Monitoring
  – ogólnopolski bank realizatorów
  – roczne sprawozdania trenerów

2. Trenerzy:

 • koordynacja projektów edukacyjnych
 • prowadzenie szkoleń przygotowujących psychologów i pedagogów do realizacji warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców
 • prowadzenie konsultacji i superwizji dla wyżej wymienionych realizatorów oraz monitorowania programu na terenie województwa
 • prowadzenie banku informacji o realizatorach oraz monitorowanie programu na terenie województwa
 • wspieranie merytoryczne i metodyczne osób i instytucji podejmujących problematykę wychowawczą
 • prowadzenie szkoleń przygotowujących psychologów i pedagogów do realizacji warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców
 • prowadzenie konsultacji i superwizji dla wyżej wymienionych realizatorów oraz monitorowania programu na terenie województwa
 • prowadzenie banku informacji o realizatorach oraz monitorowanie programu na terenie województwa
 • wspieranie merytoryczne i metodyczne osób i instytucji podejmujących problematykę wychowawczą

3. Realizatorzy:

 • prowadzą szkolenia dla rodziców/wychowawców

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa