Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe – Aktualności

Efektywne doradztwo edukacyjno zawodowe – Aktualności

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2018

19 października 2018 r. w Uniejowie odbyło się wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018, pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia były podmioty, które w swej pracy wykazały się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość,

Zakończenie projektu

W czerwcu została zakończona realizacja projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, w ramach którego opracowano: rekomendacje kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego; zestaw przykładowych programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego z proponowanymi scenariuszami; wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych; rekomendacje do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. W ramach projektu przeprowadzono […]

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

25 maja 2018 r. w Uniejowie odbyło się wręczenie certyfikatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018. Jej laureatem w kategorii Innowacje w edukacji został Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Nagrodę przyjęła Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – nowe publikacje

Oddajemy w Państwa ręce opracowane w projekcie przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Są one dostępne na portalu doradztwo.ore.edu.pl

Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” nagrodzony!

Z radością informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP za projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa