Wielokulturowość w szkole/uczeń cudzoziemski

Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Materiały opracowane przez Fundację im. Mikołaja Reja w ramach projektu: „W polskiej szkole”. Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia).
Projekt opracowany został w ramach zadania konkursowego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Konkurs nr DE.WZP.263.1.3.2017. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach umowy nr MEN/2017/DSWM/1296.
Prezentowane materiały nie są dostosowane do wytycznych WCAG 2.0

Przewodnik

„W polskiej szkole”. Przewodnik dla nauczyciela (pdf. 2 MB)

Klasa pierwsza

Klasa druga

Klasa druga (zip. 35 MB)

Klasa trzecia

Klasa trzecia (zip. 69 MB)

Edukacja wobec wyzwań migracyjnych

Współpraca z Gruzją – Projekt „One są wśród nas”

Diagnoza

Edukacja międzykulturowa

Edukacja antydyskryminacyjna

Scenariusze zajęć/narzędzia

Dobre Praktyki

Uczeń romski

Literatura związana z obszarem wielokulturowości i wielojęzyczności

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa