Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Komunikat w sprawie zakończenia naboru dobrych praktyk

Informujemy, że w związku z osiągnięciem zakładanej wartości wskaźnika nabór dobrych praktyk zostaje zakończony z dniem 6 sierpnia 2018 r. Tym samym anulowany zostaje nabór w terminie do 13 sierpnia br. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Poszukujemy autorów opisów dobrych praktyk

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty.

Dialog techniczny – opracowanie narzędzi służących walidacji trenerów oświaty

Zapraszamy do udziału w dialogu technicznym związanym z opracowaniem elektronicznej wersji czterech pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne. Dialog będzie dotyczył aspektów technologicznych dotyczących tworzenia ww. narzędzi.

Drugie spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja”

Katarzyna Leśniewska podczas spotkania

W połowie stycznia br. w Warszawie odbyło się drugie (i zarazem ostatnie o tym charakterze) spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”. Wzięło w nim udział przeszło 180 osób: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów pracujących na rzecz pracowników systemu edukacji.

Zapraszamy do współpracy: redaktor merytoryczny

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje redaktora merytorycznego opisów ofert wspomagania i sposobów ich wykorzystania w pracy szkoły (dobrych praktyk). Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa