Pilotaż modelu doradztwa

Regulamin i załączniki

Materiały szkoleniowe

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa