Ujednolicone zasady adaptacji i notacji brajlowskiej

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia ujednolicone zasady adaptacji i notacji brajlowskiej rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników i materiałów pomocniczych brajlowskich dla uczniów niewidomych oraz w druku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa