Ośrodek Rozwoju Edukacji – nasze działania

Publikacje i materiały edukacyjne

Na naszej stronie internetowej, w sekcji Materiały do pobrania udostępniamy liczne publikacje: poradniki, scenariusze zajęć, prezentacje, artykuły, dobre praktyki. Można z nich korzystać bezpłatnie, na warunkach wolnej licencji.

Projekty Unii Europejskiej w ORE

Ogromną część naszych działań stanowią projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie realizujemy programy unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przeczytaj więcej informacji o naszych projektach UE.

Nasze serwisy

Wszelkie informacje na temat działań ORE publikujemy nie tylko na naszej stronie internetowej (ore.edu.pl) czy w serwisach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn), ale także na stronach dedykowanych projektom, które realizujemy. Poniżej Serwisy Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Laboratoria Przyszłości

Efektem programu jest wyposażenie 99% samorządowych szkół podstawowych w Polsce w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu nauczyciele pomagają uczniom w odkrywaniu ich talentów. Od września 2022 r. przy wsparciu ORE, IBE oraz Centrum GovTech samorządowe szkoły podstawowe odwiedzają ekipy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości – 16 busów z ekspertami i laboratoryjnym sprzętem – które wspierają ten proces w szkołach wszystkich powiatów w Polsce. Więcej informacji o Programie Laboratoria Przyszłości.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa