Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – Aktualności

Konferencja: Ocena funkcjonalna – wdrażanie modelowych rozwiązań w przedsięwzięciach grantowych

Źródło: fotolia

27 września 2023 roku odbyła się konferencja: Ocena funkcjonalna – wdrażanie modelowych rozwiązań w przedsięwzięciach grantowych. Wydarzenie to stanowiło podsumowanie projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10 Konferencja skierowana była do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno- pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych […]

Konferencja podsumowująca projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10. Konferencja w formule on-line odbędzie się 27 września 2023 roku, w godz. 10.00 – 14.00. Kierujemy ją do dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów oraz specjalistów ze szkół ogólnodostępnych i przedszkoli, kuratorów i wizytatorów. […]

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów – z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC

Źródło: fotolia

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – psychologów – z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej KAPP (do oceny rozwoju poznawczego) oraz baterii diagnostycznej OKC (do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i osobowościowego) realizowane w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. […]

II tura szkoleń z zakresu prowadzenia OCENY FUNKCJONALNEJ z wykorzystaniem baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego

Źródło: stock.adobe.com

Szanowni Państwo, w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego korzystania z narzędzi diagnostycznych: baterii do oceny w obszarze poznawczym KAPP oraz baterii do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym OKC, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów: Moduł I: Prowadzenie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych; Moduł II: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej KAPP; Moduł III: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej OKC; realizowanym w projekcie „Szkolenia i doradztwo […]

Szkolenie z zakresu prowadzenia OCENY FUNKCJONALNEJ z wykorzystaniem baterii diagnostycznej KAPP oraz baterii diagnostycznej OKC skierowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego

Źródło: stock.adobe.com

W związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego korzystania z narzędzi diagnostycznych: baterii do oceny w obszarze poznawczym KAPP oraz baterii do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym OKC, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu składającym się z trzech modułów: Moduł I: Prowadzenie oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedury konsultacji zespołowych; Moduł II: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej KAPP; Moduł III: Wykorzystanie w ocenie funkcjonalnej baterii diagnostycznej OKC; realizowanym w projekcie „Szkolenia i doradztwo […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa