Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Szkolenie pt. „Usamodzielnienie wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii”

Źródło: fotolia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie pt. „Usamodzielnienie wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniach 17-18 czerwca 2024 r. Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki. Wskazana forma doskonalenia jest adresowana przede wszystkim do pracowników […]

Spotkanie z przedstawicielami Społecznego Centrum Usług Socjalnych w Rijece

23 maja br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Społecznego Centrum Usług Socjalnych w Rijece (Community Center for Social Services Rijeka). Tematem było funkcjonowanie placówek resocjalizacyjnych w Chorwacji. Organizatorem wydarzenia był Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu Sławomir Moczydłowski. Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentował Dyrektor Andrzej Suchenek i Wicedyrektor Marzenna Habib. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii. Pan Dyrektor […]

Szkolenie „Diagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocy”

Źródło: pixabay.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Diagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocy”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 29 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00-15:30. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania i reagowania w sytuacji doznawania przez młodzież przemocy. Wskazana forma doskonalenia jest adresowana przede wszystkim do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), pracowników młodzieżowych […]

Szkolenie pt. „Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jako nowe wyzwanie dla pracowników MOW”

Źródło: pixabay.com

;Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jako nowe wyzwanie dla pracowników MOW”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 26 lutego 2024 r. w godz. 9:00- 16:00. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności konstruowania WOPFU, IPET oraz opracowywania programu nauczania w oparciu o podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Wskazana forma doskonalenia […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa