Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Nazwa projektu: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”

Nr projektu: POWR.02.10.00-00-0002/18

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa