Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Przeprowadzenie autoewaluacji działań umożliwia szkole podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowych informacji udzielają wojewódzcy koordynatorzy szkół promujących zdrowie.

Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa