Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017

 

Rozporządzenia

Zmodyfikowane podstawy programowe

Tabela 1.

PODSTAWY PROGRAMOWE kształcenia w zawodach zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych i efektów z kwalifikacji dla 55 zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawy zostały zmodyfikowane w ramach pierwszego etapu projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Pod symbolem cyfrowym zawodu znajduje się opublikowana podstawa programowa kształcenia w zawodzie z marca 2017 r.

Lp. Nazwa zawodu – 2012 r. Obowiązująca nazwa zawodu – zawarta w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – marzec 2017 r. Symbol cyfrowy zawodu
1 Fotograf Fotograf 343101
2 Fototechnik (symbol cyfrowy 343104) Technik fotografii i multimediów 343105
3 Technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
4 Technik spedytor Technik spedytor 333108
5 Technik logistyk Technik logistyk 333107
6 operator maszyn w przemyśle włókienniczym operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
7 Technik włókiennik Technik włókiennik 311932
8 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
9 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
10 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
11 Technik technologii ceramicznej (symbol cyfrowy 311921) Technik ceramik 311944
12 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
13 Betoniarz-zbrojarz Betoniarz-zbrojarz 711402
14 Monter izolacji budowlanych Monter izolacji budowlanych 712401
15 Murarz-tynkarz Murarz-tynkarz 711204
16 Monter konstrukcji budowlanych Monter konstrukcji budowlanych 711102
17 Technik budownictwa Technik budownictwa 311204
18 Technik geodeta Technik geodeta 311104
19 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201) Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
20 Technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206) Technik budowy dróg 311216
21 Monter nawierzchni kolejowej Monter nawierzchni kolejowej 711603
22 Technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207) Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
23 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
24 Technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209) Technik inżynierii sanitarnej 311218
25 Technik weterynarii Technik weterynarii 324002
26 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; 834103
27 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
28 Monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402) Monter kadłubów jednostek pływających 721406
29 Technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910) Technik budowy jednostek pływających 311942
30 Technik mechanik okrętowy Technik mechanik okrętowy 315105
31 Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
32 Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych 723103
33 Technik pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych 311513
34 Mechanik motocyklowy Mechanik motocyklowy 723107
35 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych Operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
36 Technik hutnik Technik hutnik 311704
37 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
38 Technik odlewnik Technik odlewnik 311705
39 Modelarz odlewniczy Modelarz odlewniczy 721104
40 Elektromechanik Elektromechanik 741201
41 Elektryk Elektryk 741103
42 Technik elektryk Technik elektryk 311303
43 Monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102) Elektronik 742117
44 Technik elektronik Technik elektronik 311408
45 Technik elektroniki i informatyki medycznej Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
46 Monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114) Mechatronik 742118
47 Technik mechatronik Technik mechatronik 311410
48 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
49 Technik telekomunikacji Technik telekomunikacji 352203
50 Technik informatyk Technik informatyk 351203
51 Technik teleinformatyk Technik teleinformatyk 351103
52 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
53 Technik tyfloinformatyk Technik tyfloinformatyk 351204
54 Nowy zawód Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
55 Nowy zawód Magazynier-logistyk 432106

 

Tabela 2.

PODSTAWY PROGRAMOWE kształcenia w zawodach częściowo zmodyfikowane, w ramach pierwszego etapu projektu, w zakresie efektów wspólnych dla zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Podstawy modyfikowane w „Etapie 2. Kwalifikacje i zawody” oraz w „Etapie 3. Edukacja zawodowa” projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zawody modernizowane w 2 i 3 etapie projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”
Lp. Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej 343902
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Blacharz 721301
5 Blacharz izolacji przemysłowych 721303
6 Blacharz samochodowy 721306
7 Cieśla 711501
8 Cukiernik 751201
9 Dekarz 712101
10 Drukarz 732201
11 Florysta 343203
12 Fryzjer 514101
13 Garbarz skór 753501
14 Górnik eksploatacji otworowej 811301
15 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
16 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
17 Higienistka stomatologiczna 325102
18 Introligator 732301
19 Jeździec 516408
20 Kaletnik 753702
21 Kamieniarz 711301
22 Kelner 513101
23 Kierowca mechanik 832201
24 Kominiarz 713303
25 Koszykarz-plecionkarz 731702
26 Kowal 722101
27 Krawiec 753105
28 Kucharz 512001
29 Kuśnierz 753106
30 Lakiernik 713201
31 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
32 Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
33 Mechanik precyzyjny 731103
34 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
35 Monter budownictwa wodnego 711701
36 Monter izolacji przemysłowych 712403
37 Monter systemów rurociągowych 712613
38 Obuwnik 753602
39 Ogrodnik 611303
40 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
41 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
42 Operator maszyn leśnych 834105
43 Operator obrabiarek skrawających 722307
44 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
45 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
46 Opiekun medyczny 532102
47 Opiekun osoby starszej 341202
48 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
49 Opiekunka dziecięca 325905
50 Opiekunka środowiskowa 341204
51 Optyk-mechanik 731104
52 Ortoptystka 325906
53 Piekarz 751204
55 Protetyk słuchu 321401
56 Przetwórca ryb 751103
57 Pszczelarz 612302
58 Rolnik 613003
59 Rybak śródlądowy 622201
60 Sprzedawca 522301
61 Stolarz 752205
62 Stroiciel fortepianów i pianin 311933
63 Szkutnik 711504
64 Ślusarz 722204
65 Tapicer 753402
66 Technik administracji 334306
67 Technik agrobiznesu 331402
68 Technik analityk 311103
69 Technik architektury krajobrazu 314202
70 Technik archiwista 441403
71 Technik automatyk 311909
72 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
73 Technik awionik 315316
74 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
75 Technik budownictwa wodnego 311205
76 Technik budowy fortepianów i pianin 311934
77 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
78 Technik dentystyczny 321402
79 Technik ekonomista 331403
80 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
81 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
82 Technik elektroradiolog 321103
83 Technik energetyk 311307
84 Technik farmaceutyczny 321301
85 Technik garbarz 311912
86 Technik gazownictwa 311913
87 Technik geolog 311106
88 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
89 Technik górnictwa otworowego 311702
90 Technik górnictwa podziemnego 311703
91 Technik handlowiec 522305
92 Technik hodowca koni 314203
93 Technik hotelarstwa 422402
94 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
95 Technik księgarstwa 522306
96 Technik leśnik 314301
97 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
98 Technik masażysta 325402
99 Technik mechanik 311504
100 Technik mechanik lotniczy 315317
101 Technik nawigator morski 315214
102 Technik obsługi turystycznej 422103
103 Technik obuwnik 311916
104 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
105 Technik ochrony środowiska 325511
106 Technik ogrodnik 314205
107 Technik optyk 325302
108 Technik organizacji reklamy 333906
109 Technik ortopeda 321403
110 Technik papiernictwa 311601
111 Technik pożarnictwa 311919
112 Technik prac biurowych 411004
113 Technik procesów drukowania 311935
114 Technik procesów introligatorskich 311936
115 Technik przemysłu mody 311941
116 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
117 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
118 Technik pszczelarz 314206
119 Technik rachunkowości 431103
120 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
121 Technik realizacji dźwięku 352120
122 Technik renowacji elementów architektury 311210
123 Technik rolnik 314207
124 Technik rybactwa śródlądowego 314208
125 Technik rybołówstwa morskiego 315215
126 Technik sterylizacji medycznej 321104
127 Technik technologii chemicznej 311603
128 Technik technologii drewna 311922
129 Technik technologii szkła 311925
130 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
131 Technik technologii żywności 314403
132 Technik transportu drogowego 311927
133 Technik transportu kolejowego 311928
134 Technik turystyki wiejskiej 515203
135 Technik urządzeń dźwigowych 311940
136 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
137 Technik usług fryzjerskich 514105
138 Technik usług kosmetycznych 514207
139 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
140 Technik wiertnik 311707
141 Technik żeglugi śródlądowej 315216
142 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
143 Terapeuta zajęciowy 325907
144 Wędliniarz 751107
145 Wiertacz 811305
146 Zdun 711203
147 Zegarmistrz 731106
148 Złotnik-jubiler 731305

Podstawa programowa kształcenia w zawodach – zawody pomocnicze

Lp. Nazwa zawodu symbol cyfrowy
1 Asystent fryzjera 932919
2 Pracownik pomocniczy krawca 932915
3 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
4 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
5 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
6 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205

 

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa