Projekty konkursowe – aktualności

Projekty konkursowe – aktualności

Szkoły ćwiczeń miejscem przygotowania do zawodu

schematyczne rysunki przedstawiające ludzi, most pomiędzy dwoma domami (uczelnia i szkoła), nad którym widnieje napis: mosty - pomosty; na rysunku znajdują się imiona: Basia, Agnieszka, Piotr, Artur, Grażynka oraz opisy do tych imion.
Rysunek przekazany przez autorkę: Danutę Kitowską

Pierwsze spotkanie Sieci szkół ćwiczeń przebiegało pod hasłem: Przygotowanie do zawodu. Start w zawodzie. Podczas spotkania przedstawiono dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni ze szkołą ćwiczeń z perspektywy zarówno uczelni jak i szkoły. Zaprezentowano nowatorskie, wspólne działania szkół wyższych i placówek oświatowych mogące stanowić inspirację dla szkół ćwiczeń. Omówiono trudne doświadczenia później startujących w zawodzie nauczycieli, które mogłyby być niwelowane przy wykorzystaniu potencjału szkół ćwiczeń. W efekcie […]

Google Edu Trends

Zdjęcie z napisem: Google Edu Trends #Chromebooki #GoogleWorkspace #Aplikacje

31 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 rozpocznie się wyjątkowe wydarzenie dotyczące edukacji cyfrowej. Bezpłatna konferencja online „Google Edu Trends” to 2,5 godziny w rzadko spotykanej formie 15-minutowych pigułek inspiracji prowadzonych przez nauczycieli i ekspertów edukacyjnych. Podczas konferencji przedstawione zostaną zalety nowoczesnych rozwiązań dla edukacji, stworzonych i wspieranych przez Google – światowego lidera edukacji. W przestrzeni konferencyjnej opowiemy o projektach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dedykowanych edukacyjnemu […]

Kurs trenerski szkół ćwiczeń

Rysunek szkoły i człowieka idącego w jej kierunku. Nad rysunkiem znajduje się napis: Losu wybrańcem się czuję, bo w szkole ćwiczeń pracuję

W dniach 20–22 stycznia 2023 r. odbył się pierwszy zjazd kandydatów na trenerów szkół ćwiczeń. Cel ogólny szkolenia to przygotowanie trenerów szkół ćwiczeń poprzez: Poznanie celów, zadań i organizacji pracy szkoły ćwiczeń. Podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia realizowanego przez szkołę ćwiczeń. Doskonalenie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań trenera szkoły ćwiczeń. Kształtowanie postaw sprzyjających wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli szkół ćwiczeń. Podczas trzech dni szkoleniowych […]

Czerwiec miesiącem z Google

Jeszcze tylko kilka dni i dosięgnie nas wakacyjny splendor i regeneracja przed kolejnym rokiem szkolnym. Dlatego sądzimy, że warto uporządkować swoje zasoby, aby na czas odpoczynku wejść z poczuciem wewnętrznego spokoju.

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – konferencja podsumowująca projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”

W górnej części grafiki znajduje się napis: Myślenicka Szkoła Ćwiczeń. Pod napisem umieszczona jest sowa, pod nią otwarta książka wraz z odręcznym napisem po prawej stronie: Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – to myśl przewodnia konferencji podsumowującej projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”, która odbyła się 12 maja 2022 r. w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Organizatorem konferencji była Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach przy wsparciu Jarosława Szlachetki burmistrza Myślenic oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa