Zarządzanie oświatą w samorządach – przykłady dobrych praktyk

Materiały

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa