Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – kontakt

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu SCWEW2
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 30

Ewa Broma-Bąk – menadżer projektu
ewa.broma-bak@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 29

Justyna Ilczuk – specjalista
justyna.ilczuk@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 56

Dariusz Kuligowski – ekspert
dariusz.kuligowski@ore.edu.pl

Monika Wąsowicz – ekspert
monika.wasowicz@ore.edu.pl

Joanna Kulesza – ekspert
joanna.kulesza@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 16

Anna Przybysz – specjalista
anna.przybysz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 49

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa