Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych – Aktualności

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych – Aktualności

Rozpoczynamy projekt FERS – e-materiały do kształcenia zawodowego

Źródło: Photogenica

Rozpoczynamy realizację projektu „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERS.01.04-IP.05-0001/24. Celem projektu jest opracowanie koncepcji (standardów) e-materiałów do kształcenia zawodowego, ocena e-materiałów wypracowanych w ramach projektów wybieranych w konkursie oraz ich odbiór, tak aby zapewnić wysokiej jakości e-materiały do kształcenia zawodowego. Stanowi on kontynuację działań podjętych we wcześniejszym projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa