Baza dobrych praktyk – Dla samorządów

 Baza dobrych praktyk w zakresie zarządzania i finansowania oświaty

Baza dobrych praktyk w zakresie kształtowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Baza dobrych praktyk w zakresie edukacji przedszkolnej

Baza dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół

Filmowe przykłady dobrych praktyk

Filmy powstałe w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą Vulcan Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa