Trenerzy Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

alt

Doświadczeni realizatorzy, którzy otrzymali od Ośrodka Rozwoju Edukacji certyfikat TRENERA.

Uprawnienia:

 • Szkolenie realizatorów;
 • Organizowanie/prowadzenie seminariów dla realizatorów;
 • Prowadzenie konsultacji, superwizji oraz grup wsparcia dla realizatorów;
 • Przeprowadzanie ewaluacji zgodnie z narzędziami opracowanymi w ORE dla celów ewaluacji zewnętrznej.

Zadania:

 • Animowanie i wspieranie działań z obszaru problematyki wychowawczej (promocja, konferencje itp.)
 • Ścisła współpraca z realizatorami na trenie swojego rejonu
 • Monitoring programu
  -bazy realizatorów
  – bazy beneficjentów Programu
  – ewaluacja realizatorów
 • Współpraca z ORE
  – sprawozdawczość
  – udział w seminariach
  – realizacja powierzonych zadań zgodnie z procedurami i standardami określonymi przez ORE.
Koordynatorzy projektu z ramienia ORE:
Anna Studniczek
tel.: 22 570 83 38
Jolanta Zawór
tel.: 22 570 83 48
e-mail: szkoladlarodzicow@ore.edu.pl

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa