Projekty konkursowe – Komunikaty

Projekty konkursowe – Komunikaty

Nabór samorządów do projektu konkursowego (woj. opolskie i warmińsko-mazurskie)

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych. Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu projektów zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Spotkanie z Beneficjentami projektów konkursowych (II edycja)

28 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się spotkanie dla przedstawicieli Beneficjentów projektów konkursowych. Umowy o dofinansowanie projektów (w II turze) zostały podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej z dwoma Beneficjentami. Projekty konkursowe adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) ruszają w siedmiu województwach, tj. dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, opolskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim.

Plany strategiczne opracowane przez JST – przekazane przez Beneficjentów konkursowych (I edycja)

Zgodnie z Regulaminem konkursu realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość edukacji, numer POWR. 02.10.00-IP.02-00-002/17 „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) z dnia 13.06.2017 r.”

Terminy przekazania materiałów do ORE oraz wymagane wzory (I edycja)

Szanowni Państwo, Beneficjenci projektów konkursowych, w nawiązaniu do Regulaminu konkursu realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość edukacji, numer POWR. 02.10.00-IP.02-00-002/17  Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) z dnia 13.06.2017 r. przypominamy o przekazaniu produktów wypracowanych w ramach projektów do Ośrodka Rozwoju Edukacji w następujących terminach:

Pierwsze spotkanie dla beneficjentów projektów konkursowych (I edycja)

20 stycznia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku spotkali się przedstawiciele beneficjentów projektów konkursowych. Umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej z czterema beneficjentami. Projekty konkursowe adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) ruszają w dziewięciu województwach, tj. pomorskim, małopolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Celem spotkania było omówienie: głównych założeń interwencji na podstawie regulaminu konkursu „Szkolenie i doradztwo dotyczące […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa