Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Katarzyna Martynowska
Kierownik merytoryczny projektu
katarzyna.martynowska@ore.edu.pl tel. 22 345 37 66

Paweł Tomaszek – informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym z platformą ORE
paweł.tomaszek@ore.edu.pl

Karolina Seremak – asystent projektu
Karolina.Seremak@ore.edu.pl,

Anna Langowska – główny ekspert merytoryczny
Anna.Langowska@ore.edu.pl

Magdalena Godlewska-Dudek – ekspert ds. interwencji publicznej
Magdalena.Godlewska-Dudek@ore.edu.pl

Eksperci:

Paweł Cieśla – ekspert ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie fizyki i chemii
pawel.ciesla@ore.edu.pl

Kinga Gałązka – ekspert ds. matematyki
kinga.galazka@ore.edu.pl

Robert Konieczny – ekspert ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie geografii i biologii
robert.konieczny@ore.edu.pl

Monika Skucińska – ekspert ds. informatyki
monika.skucinska@ore.edu.pl

Alicja Berbeka – ekspert ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie j. polskiego i filozofii oraz ekspert ds. zgodności e-materiałów z nową podstawą programową
alicja.berbeka@ore.edu.pl tel. 22 5708337

Zbigniew Żuchowski – ekspert ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie WOS i  historii
zbigniew.zuchowski@ore.edu.pl

Danuta Jeziorowska – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie historii muzyki
danuta.jeziorowska@ore.edu.pl

Magdalena Bejm – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o kulturze
magdalena.bejm@ore.edu.pl

Tadeusz Banowski – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie historii sztuki
tadeusz.banowski@ore.edu.pl

Urszula Grygier – ekspert ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów SPE
urszula.grygier@ore.edu.pl

Anna Stankiewicz – ekspert ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki
Anna.Stankiewicz@ore.edu.pl

Ryszard Przybył – ekspert ds. geografii,
Ryszard.Przybyl@ore.edu.pl

Artur Derdziak – ekspert ds. WOS,
Artur.Derdziak@ore.edu.pl

Roman Rosiek – ekspert ds. fizyki,
Roman.Rosiek@ore.edu.pl

Lena Tkaczyk – ekspert ds. przyrody, Lena
Tkaczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa