Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadr JST – Aktualności

Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadr JST – Aktualności

Stan infrastruktury informatycznej w szkołach – wyniki badania ZMP

Źródło: Fotolia

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Związek Miast Polskich w ramach projektu „ Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST.” Badanie zostało zrealizowane w miesiącach luty-marzec 2024r.

Wyniki naboru samorządów do Pilotażu dla JST

©-jirsak/Photogenica

Z przyjemnością informujemy, że do uczestnictwa w Pilotażu dla JST zakwalifikowanych zostało 51 jednostek samorządu terytorialnego. W najbliższych dniach skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania wszystkich informacji organizacyjnych związanych z przebiegiem działań szkoleniowo-doradczych.

Nabór samorządów do pilotażu (szkolenie i doradztwo)

Zaprojektowane przez Freepik

Zapraszamy do uczestnictwa w Pilotażu dla JST adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem planowanych w ramach pilotażu szkoleń i doradztwa jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania rozwojem cyfryzacji oświaty.

Byliśmy na „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu” w Parzęczewie!

W dniach 25-26 kwietnia 2024 roku w niewielkiej gminie w Parzęczewie (woj. łódzkie) odbyło się wyjątkowe wydarzenie, łączące konferencję z zaprezentowaniem praktycznych zastosowań innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz sposobów ich wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Konsultacje programu szkoleniowo-doradczego dla kadry jednostek samorządu terytorialnego

W dniach 10 i 11 kwietnia 2014 roku odbyły się dwa spotkania w formie on-line poświęcone konsultacjom opracowanej przez ekspertów koncepcji programu szkoleniowego wraz ze wskazówkami do doradztwa. W spotkaniach uczestniczyli samorządowcy, realizujący zadania oświatowe w swoich jednostkach oraz przedstawiciele i eksperci Związku Miast Polskich. W ramach realizowanego projektu zaplanowano opracowanie i przetestowanie koncepcji szkoleń i procesu doradztwa dla kadry JST. Szkolenia i wsparcie doradcze ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa