Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – Aktualności

Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – Aktualności

Zmiana okresu realizacji projektu

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Informujemy, że decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 17 listopada 2023 r. okres realizacji projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” został wydłużony do 31 grudnia 2023 roku.

Zmiana okresu realizacji projektu

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Informujemy, że decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 28 sierpnia 2023 r. okres realizacji projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14” został wydłużony do 30 listopada 2023 roku.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Źródło: pixabay.com/

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte postępowania: WA-ZUZP-2611.12.2023  oraz WA-ZUZP-2611.13.2023 w projekcie „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wyłoniono wykonawców usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów. 4 sierpnia 2023 roku zorganizowane […]

Zaproszenie do składania ofert na weryfikację i odbiór pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności multimedialnych informacji zawodoznawczych

Źródło: © redshinestudio_Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym Weryfikacji i odbioru pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 141 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla innych 78 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków […]

Zaproszenie do składania ofert na Usługę weryfikacji i odbioru informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną pod kątem poprawności merytorycznej

Źródło: © redshinestudio_Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 35 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 16 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa