Uczeń z przewlekłą chorobą i z innymi dysfunkcjami

Dziecko chore

Dziecko z mutyzmem

Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna

Wskazania metodyczne dla nauczyciela do pracy z uczniami z inteligencją niższą niż przeciętna (mało zdolnymi)

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa