Literatura polecana

 

 • M. Babich (2002), Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • C. Christopher (2004), Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • H. Hamer (2003), Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować, Veda, Warszawa
 • G. Hornby, E. Hall (2005), C. Hall, Nauczyciel-wychowawca, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • A. Karasowska (2006), Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Parpamedia, Warszawa
 • A. Karasowska  (2009), Jak budować porozumienie i współpracę w szkole, Parpamedia, Warszawa
 • A. Karasowska  (2009), Metoda budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą, Parpamedia, Warszawa
 • G. King (2003), Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • J. Kołodziejczyk (2005), Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji, Sophia, Kraków.
 • K. Leśniewska, E. Puchała (2011), Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, Poradnik dostępny na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: Specjalne Potrzeby Edukacyjne, materiały do pobrania
 • K. Leśniewska, E. Puchała (2011), Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa. Poradnik dostępny na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: Specjalne Potrzeby Edukacyjne
 • R. Mac Kenzie (2001), Kiedy pozwolić, kiedy zabronić, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • W. May (2005), Bezpieczne granice. Dialogowe wyznaczanie granic u dzieci, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
 • E. Puchała (2009), Szkoła jako wspólnota osób, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa