Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – kontakt

Lidia Puławska
Kierownik projektu
e-mail: lidia.pulawska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 10

Halina Tarasiewicz-Hunter
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: halina.tarasiewicz-hunter@ore.edu.pl
tel: 22 345 37 09

Joanna Maksimiuk
Ekspert główny merytoryczny
e-mail: joanna.maksimiuk@ore.edu.pl
tel: 22 345 37 48

Katarzyna Zmaczyńska-Boruchalska
Ekspert ds. konkursów i upowszechniania
e-mail: katarzyna.zmaczynska-boruchalska@ore.edu.pl

Renata Kukiełko
Specjalista ds. odbioru produktów
e-mail: renata.kukielko@ore.edu.pl

Piotr Zarzyka
Specjalista ds. odbioru produktów
e-mail: piotr.zarzyka@ore.edu.pl

Paulina Witczak
Referent do realizacji zadań specjalisty  ds. odbioru produktów
e-mail: paulina.witczak@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 48

Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa