Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – Aktualności

Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – Aktualności

Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach zrealizowanego projektu pozytywnie ocenił oraz zarekomendował wszystkie zestawy narzędzi edukacyjnych opracowane przez Beneficjenta konkursowego. Zapraszamy do zapoznania się oraz zachęcamy do korzystania z nowych materiałów dydaktycznych znajdujących się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Zestawy narzędzi edukacyjnych są materiałami dydaktycznymi wspierającymi proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych. Każdy z 53 zestawów składa się z: programów […]

Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com

W wyniku przeprowadzonej procedury weryfikacji przez ekspertów ORE zostało pozytywnie ocenionych oraz odebranych 53 zestawy narzędzi edukacyjnych opracowanych przez Beneficjenta konkursowego. Zestawy narzędzi zostały poddane ocenie w zakresie merytoryczno – dydaktycznym, redakcji i korekty językowej, opracowania graficznego oraz dostosowania do standardu dostępności WCAG 2.1 i ich funkcjonalności po zamieszczeniu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji uzyskały zestawy narzędzi z następujących obszarów edukacyjnych/ przedmiotów: Wychowanie przedszkolne i edukacja […]

Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com

W wyniku przeprowadzonej procedury weryfikacji przez ekspertów ORE zostało pozytywnie ocenionych oraz odebranych 36 zestawów narzędzi edukacyjnych opracowanych przez Beneficjenta konkursowego. Zestawy narzędzi zostały poddane ocenie w zakresie merytoryczno – dydaktycznym, redakcji i korekty językowej, opracowania graficznego oraz dostosowania do standardu dostępności WCAG 2.1 i ich funkcjonalności po zamieszczeniu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji uzyskały zestawy narzędzi z następujących obszarów edukacyjnych/ przedmiotów: 1. Wychowanie przedszkolne […]

Dołącz do zespołu projektu

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com

Do projektu „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – nowy projekt ORE

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa