Brak kategorii

Skargi i wnioski

Na podstawie: Zarządzenie nr 24/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

W sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani przez Dyrektora lub upoważnionego przez Dyrektora pracownika w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 – pokój 201 (sekretariat)

Dyżury przyjęć interesantów:

  • w poniedziałki – w godzinach 10:00 – 12:00
  • w czwartki – w godzinach 14:00 – 16:00

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@ore.edu.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ośrodka na ePUAP: /ORE_epuap/SkrytkaESP

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa