Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci w wieku 6–10 lat

„Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci od 6 do 10 lat” jest indywidualnym zapisem procesu uczenia się, który umożliwia uczniowi zaprezentowanie umiejętności językowych i doświadczeń interkulturowych. Portfolio adresowane jest do dzieci szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie ucznia w zdobywaniu kompetencji różnojęzycznej oraz kształcenie refleksji na temat procesu uczenia się języków. „Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat” obejmuje poziomy biegłości językowej od A1 do B1 i dotyczy doświadczeń oraz umiejętności zarówno językowych, jak i interkulturowych dziecka we wszystkich znanych mu językach. Wykazy umiejętności w obrębie każdego poziomu są dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka w młodszym wieku szkolnym. Przewodnikiem dzieci po Europejskim portfolio językowym dla dzieci od 6 do 10 lat jest smok Europek. Ta sympatyczna postać wyjaśnia dzieciom, czym jest portfolio językowe i w jaki sposób się nim posługiwać. Pojawia się na wielu stronach i wprowadza dzieci w świat swoich doświadczeń językowych i kulturowych, zachęcając je do wykonywania kolejnych zadań.”[1]

EPJ dla dzieci w wieku 6-10 lat zawiera:

[1] Europek na zajęciach języków – poradnik dla nauczycieli i rodziców, M. Pamuła, A. Bajorek, I. Bartosz-Przybyło, D. Sikora-Banasik, ORE, Warszawa 2013

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa