Dodatkowy konkurs grantowy – Dokumentacja

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa