Realizowane projekty

 Projekty na rzecz Rozwoju w latach 2016 – 2019:

Informacje o innych projektach można znaleźć na stronie European Centre for Modern Languages (ECML)

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa