Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej – kontakt

Katarzyna Nowakowska – kierownik projektu, główny ekspert merytoryczny
e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-59

Anna Roszkiewicz – menadżer
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-08

Agnieszka Suśniak – ekspert merytoryczny
tel. 22 570-83-47
agnieszka.susniak@ore.edu.pl

Jan Biernacki –  referent – asystent projektu
e-mail: jan.biernacki@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-58

Anna Osadzińska – specjalista ds. grantowych
e-mail: anna.osadzinska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-65

Dominika Bartoszewicz – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: dominika.bartoszewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 66

Marek Sołtysiak – referent ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
e-mail: marek.soltysiak@ore.edu.pl
tel. tel. 22 570 83 67

Magdalena Dębiak – ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
e-mail: magdalena.debiak@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-39

Katarzyna Zajączkowska – ekspert ds. weryfikacji
e-mail: katarzyna.zajaczkowska@ore.edu.pl

Magdalena Ostrowska – ekspert ds. monitorowania
e-mail: magdalena.ostrowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa