Szkoła ćwiczeń − materiały do pobrania

To miejsce, dedykowane całemu środowisku edukacyjnym, zainteresowanemu działaniami szkół ćwiczeń. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wypracowanymi w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Znajdziecie tu Państwo przykłady dobrych praktyk, działań zbieżnych z formami pracy opisanymi w Modelu szkoły ćwiczeń.

Ponadto polecamy pakiety edukacyjne (linki zamieszczone są przy poszczególnych przedmiotach: Szkoła ćwiczeń dla rozwoju zawodowego nauczyciela.)

Uwaga:

Wszystkie szkoły ćwiczeń zostały wyposażone w ww pakiety dla 4 grup przedmiotowych. Kuratoria oświaty w każdym województwie otrzymały pakiety w formie wydrukowanej, prosimy o kontakt z właściwym kuratorium w celu odbioru tych pakietów; rezerwowe egzemplarze są dostępne w ORE, prosimy o kontakt telefoniczny zainteresowane szkoły ćwiczeń Magdalena Brewczyńska tel. 22 345 37 57

Wśród materiałów do pobrania naszym zdaniem na uwagę zasługują pakiety „Szkoła ćwiczeń w rozwoju zawodowym nauczycieli”. Są to materiały wspierające dla nauczycieli w czterech obszarach: języki obce, przedmioty przyrodnicze, matematyka, informatyka. Stanowią uzupełnienie zasobów zawartych w publikacjach „Szkoła ćwiczeń dla rozwoju zawodowego nauczyciela”. Każda z publikacji podzielona jest na trzy części zawierające:

  • scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli/dyrektorów szkoły ćwiczeń, szkół współpracujących oraz innych zainteresowanych szkół wraz z propozycjami źródeł wskazanych przez pracownika biblioteki pedagogicznej;
  • propozycje wykorzystania rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych czy organizacyjnych w procesie doskonalenia nauczycieli, przygotowane przez pracowników placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz biblioteki pedagogicznej
  • wskazania dotyczące możliwości włączenia przygotowanych opisów w proces kształcenia nauczyciela opisany z perspektywy pracownika szkoły wyższej, przygotowujące studentów do pracy w zawodzie nauczyciela kształcącej nauczycieli.

Integralną część powyższych publikacji stanowią nagrania filmowe, które zalecamy wykorzystywać w połączeniu z publikacjami Szkoły ćwiczeń w rozwoju zawodowym nauczycieli.

Nagrania filmowe

Działania innowacyjne

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Języki obce

Przedmioty przyrodnicze

Matematyka

Koncepcja modelowej szkoły ćwiczeń – wersja do pilotażu (styczeń 2018)

Koncepcja modelowej szkoły ćwiczeń (stan na czerwiec 2018)

Publikacje projektu

Infografiki

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa