Europejskie Portfolio Językowe dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów

„Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów” ma za zadanie zachęcić użytkownika do refleksji nad stanem umiejętności językowych oraz przebiegiem procesu uczenia się, motywować do poznawania różnych języków i kultur, ułatwić dokumentowanie przebiegu nauki i nabywania doświadczeń interkulturowych, a także rozwijać postawy i zachowania o charakterze autonomicznym oraz wykształcić umiejętność oceny własnych postępów.[1]

 EPJ dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów zawiera:

[1] Jak samodzielnie poznawać języki i kultury – przewodnik metodyczny do EPJ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, M. Pawlak, I. Marciniak, Z. Lis, E. Bartczak, CODN, Warszawa 2006

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa