Edukacja matematyczna

Okiem eksperta

Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1–3. Seria „Ex cathedra”
Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej. Seria „Ex cathedra”

Poradniki i materiały edukacyjne

Programy nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej, w tym edukacji matematycznej:

Scenariusze zajęć

Materiały metodyczne dla nauczycieli opublikowane, stanowiące obudowę podręczników „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”

  • Poradnik dla nauczyciela klasy II szkoły podstawowej. Edukacja matematyczna (wersja elektroniczne do pobrania ze strony naszelementarz.men.gov.pl/poradnik-dla-nauczyciela). Autorki poradnika, Wioletta Jenderko i Barbara Wałecka, towarzyszą nauczycielowi w wyborze inspirujących zadań. Przedstawiają, w jaki sposób dzieci − przez działanie, konstruowanie i doświadczanie − potrafią samodzielnie odkrywać reguły, zależności, prawa matematyczne.
  • Karty pracy dla ucznia oraz Tygodniowe plany pracy (naszelementarz.men.gov.pl/poradnik-dla-nauczyciela/);
  • zasoby do samodzielnego tworzenia zindywidualizowanych kart pracy, dostępne poprzez specjalnie zbudowaną aplikację internetową Generator kart pracy.

E-podręczniki do matematyki

E-podręczniki do matematyki, przygotowane przez partnera projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” − Politechnikę Łódzką, zawierające m. in. interaktywne ćwiczenia prowadzone za pomocą nowoczesnego narzędzia dydaktycznego GeoGebra. W podręcznikach do matematyki liczba zadań jest większa niż we wszystkich dotychczas wydrukowanych podręcznikach w Polsce. To dzięki zastosowaniu interaktywnych otwartych i zamkniętych zadań generatorowych o dynamicznie zmieniających się współczynnikach. Towarzyszą im wizualizacje graficzne oraz system weryfikacji poprawności odpowiedzi. W sumie w e-podręcznikach zamieszczonych będzie blisko 4000 lekcji i zajęć, w tym ok. 1000 lekcji z matematyki i ok. 790 lekcji z przedmiotów przyrodniczych.

Sieci współpracy i samokształcenia

  • Matematyka w edukacji wczesnoszkolnejPropozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa