Tworzenie programów nauczania – kontakt

Anna Aleksandra Wesołowska
Kierownik projektu
e-mail: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 69 wew. 341

Elżbieta Witkowska
Ekspert merytoryczny ORE ds. języków obcych
tel. 22 345 37 71
e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Marta Milewska
Ekspert merytoryczny ORE ds. przedmiotów humanistycznych
tel. 22 345 37 00 wew. 234 (poniedziałek, wtorek, środa)
e-mail: marta.milewska@ore.edu.pl

Jolanta Sawicka-Jurek
Ekspert merytoryczny ORE ds. przedmiotów humanistycznych
tel. 22 345 37 00 wew. 234 (poniedziałek, wtorek, środa)
e-mail: jolanta.sawicka-jurek@ore.edu.pl

Anna Kasperska-Gochna
Ekspert merytoryczny ORE ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
tel. 22 345 37 73 wew. 215
e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Anna Langowska
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
tel. 22 345 37 71 wew. 331
e-mail: anna.langowska@ore.edu.pl

Agnieszka Pietryka
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
tel. 22 345 37 25 wew. 205
e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa