Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Kontakt

 

Koordynator projektu:
Jolanta Rafał-Łuniewska
tel. 22 570 83 02
e-mail: jolanta.luniewska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa