Przykładowe plany nauczania – 2012

 

Szkolne plany nauczania

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Struktura szkolnego planu nauczania

Opracowywanie szkolnego planu nauczania Etapy

Szablony szkolnego planu nauczania

Szablony szkolnych planów nauczania wraz z instrukcją opracowywania zgodną z Podstawą programową kształcenia w zawodach.

Szablony – plany modułowe
(zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna)
Szablony – plany przedmiotowe
(zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna)
Szablony – plany przedmiotowe
(szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna)
Szablony – plany przedmiotowe
(szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna)

Instrukcja do szablonów

Repozytorium przykładowych szkolnych planów nauczania

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej opracował przykładowe szkolne plany nauczania w układzie przedmiotowym i modułowym.

Opracowywane szkolne plany są tylko propozycją, która, mamy nadzieję, ułatwi Państwu przygotowanie się do nowego roku szkolnego.

Przykładowe szkolne plany nauczania – szkoły dla dorosłych

Stacjonarne

Przedmiotowe kształcenie zawodowe

Modułowe kształcenie zawodowe

Zaoczne

Przedmiotowe kształcenie zawodowe

Modułowe kształcenie zawodowe

Przykładowe szkolne plany nauczania – szkoły dla młodzieży

Przedmiotowe kształcenie zawodowe

Modułowe kształcenie zawodowe

Biblioteka

Kształcenie zawodowe i ustawiczne. VademecumWięcej informacji w rozdziale 4. Szkolne plany nauczania.
Szkolne plany nauczania. Krok po krokuZachęcamy do lektury poradnika. Mamy nadzieję, że będzie pomocny przy opracowywaniu planów nauczania w Państwa placówkach.
Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego. Krok po krokuW celu właściwego zaplanowania i wdrożenia korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego polecamy Państwu niniejszy poradnik.

Zachęcamy także do lektury pozostałych poradnikówi z pakietu Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum.

 

Szkolne plany nauczania zostały opracowane w ramach projektu systemowego MEN realizowanego przez KOWEZiU:
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” (Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie)

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa