Patronaty 2014

Patronaty 2014

Warszawskie Seminaria Oświatowe

Cykl spotkań "Warszawskie Seminaria Oświatowe" to przedsięwzięcie mające na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także dyrektorów placówek w zakresie tworzenia strategii oświatowych, zarzadzania oświatą, monitorowania, efektywnego finansowania.

Młodzieżowa kampania Rady Europy „Bez nienawiści”

Kampania „Bez nienawiści” jest polską częścią młodzieżowej kampanii Rady Europy. Stara się rozwiązać problem małej wiedzy i świadomości dotyczącej powodów i skutków mowy nienawiści w Internecie, a także małego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawisku. Promuje i kształci do korzystania z multimedialnych narzędzi do pokazywania solidarności ofiarami i przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie.

Konkurs Tesco dla Szkół – „Kulinarni odkrywcy”

Program Tesco dla Szkół od 12 lat wspiera polskie szkoły, otwierając przed nimi możliwość poprawy swojego wyposażenia dydaktycznego oraz wspomagając nauczycieli w rozwijaniu cennych umiejętności i kompetencji wśród dzieci i młodzieży. Od pierwszej edycji (w 2002 r.) program wspomógł ponad 11 tysięcy szkół nowoczesnym sprzętem dydaktycznym i sportowym (m.in. komputery, tablice multimedialne, sprzęt sportowy) o łącznej wartości ponad 13 mln zł.

Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc” – IV edycja

Czwarta edycja programu "Śniadanie Daje Moc" bazuje na naszych sprawdzonych, rozpoznawalnych działaniach oraz, ze względu na wzrost zainteresowania naszym przedsięwzięciem, wprowadzamy nowe pomysły, atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i dorosłych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. W dalszym ciągu nauczyciele będą prowadzili zajęcia w Klubach Śniadanie Daje Moc, podczas których omówią zasady zdrowego żywienia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa