Beneficjenci realizujący projekty

Beneficjenci realizujący projekty (III edycja – aktualizacja)

Lista Beneficjentów, którzy w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 „Szkolenie
i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)” podpisali umowy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektów w poszczególnych województwach

Lista Beneficjentów realizujących projekty konkursowe (III edycja)
(pdf. 193 KB)


Beneficjenci realizujący projekty (II edycja)

Lista Beneficjentów, którzy w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)” podpisali umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektów w poszczególnych województwach


Beneficjenci realizujący projekty (I edycja)

Lista Beneficjentów, którzy w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) realizujących projekty w poszczególnych województwach

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa