Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – Aktualności

Podsumowanie projektu

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

31 grudnia 2023 roku zakończyła się realizacja projektu pozakonkursowego Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego. Celem projektu było: opracowanie koncepcji, założeń oraz standardów umożliwiających stworzenie 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach projektu konkursowego; odbiór programów nauczania dla umiejętności dodatkowych; odbiór prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego. Powstałe e-materiały do 32 branż zostały opublikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Dziękujemy Wszystkim zainteresowanym.

Nabór ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór 560 e-materiałów do kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w ponowionym naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego. Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.17.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 93 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów:  Technik informatyk 351203; Technik programista 351406 Technik farmaceutyczny 321301 Technik masażysta 325402 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926 Technik obuwnik […]

Wznowiony nabór ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór 560 e-materiałów do kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w ponowionym naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego. Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.9.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 223 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż: 1)branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) […]

Zaproszenie do naboru Ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Nabór dotyczy weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania do umiejętności dodatkowych Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które były, są lub będą zatrudnione w projektach realizowanych w ramach konkursu pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 (tj. POWR.02.10.00-00-1007/21, POWR.02.10.00-00-1003/21, POWR.02.10.00-00-1005/21, POWR.02.10.00-00-1006/21, POWR.02.16.00-00-1001/21, POWR.02.10.00-00-1008/21, POWR.02.15.00-00-1018/21, POWR.02.15.00-00-1016/21, POWR.02.10.00-00-1010/21, POWR.02.15.00-00-1017/21) jako […]

Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego. Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.2.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 279 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż: 1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa