Wspomaganie szkół w rozwoju – Poszukujemy

Wspomaganie szkół w rozwoju – Poszukujemy

Poszukujemy dwóch ekspertów z zakresu tematyki związanej z procesowym wspomaganiem szkół i przedszkoli

Zajęcia adresowane będą do uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i trenerów oświaty) moderowanych przez pracowników ORE. Będą prowadzone w formie konsultacji grupowych (20 godzin stacjonarnych i 30 godzin online), aktywnymi metodami pracy. Wybór tematów oraz czas trwania zajęć będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników poszczególnych sieci. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami […]

Poszukujemy ekspertów do opracowania systemu walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 4 ekspertów do zespołu, który opracuje system walidacji i certyfikacji osób prowadzących szkolenia dla pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2017. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej koncepcji systemu walidacji i certyfikacji dla osób prowadzących szkolenia pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli oraz przeprowadzenie zajęć na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. […]

Poszukujemy redaktorów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje redaktorów merytorycznych materiałów szkoleniowych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (matematyczno-przyrodniczych, porozumiewanie się w językach obcych, umiejętności uczenia się, informatycznych oraz kształtowania postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2017

Poszukujemy trenera − rozwój kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera do prowadzenia zajęć w czasie szkolenia, dotyczącego wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci (matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, TIK, innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej oraz wykorzystania  eksperymentów, doświadczeń i innych metod aktywizujących).

Poszukujemy trenerów − wychowanie i kształtowanie postaw uczniów (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 2 trenerów do prowadzenia zajęć w czasie szkolenia, dotyczącego wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (kształtowanie postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej).

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa