Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych

W ostatnich latach efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stało się jednym w wiodących priorytetów edukacyjnych. Działania podejmowane przez Pracownię Edukacji Językowej w tym obszarze bazują na bogatym doświadczeniu zdobytym w trakcie realizacji jednego z pierwszych projektów edukacyjnych „Young Learners”. Obecnie działania koncentrują się na wspieraniu nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli w codziennych dylematach związanych z wczesnoszkolnym nauczaniem języków obcych. W ramach wsparcia przygotowywane są publikacje metodyczne, materiały dydaktyczne oraz organizowane są różne formy szkoleniowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Okładka Sześciolatek na zajęciach z języka obcego. Poradnik dla nauczycieliZapraszamy do zapoznania się z nowym poradnikiem dla nauczycieli

autorstwa dr Marty Kotarby-Kańczugowskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa