Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE) serdecznie zaprasza do współpracy i dzielenia się swoimi osiągnięciami w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie. Materiały zostaną zamieszczone na Facebooku Sieci SHE oraz w Newsletterze.

Kontakt do SHE:
Ulla Pedersen, consultant
Schools for Health in Europe Network Foundation
email: uped@schoolsforhealth.org

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami i materiałami edukacyjnymi z zakresu Szkoły Promującej Zdrowie, które znajdują się na stronie internetowej SHE.

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa