Europejskie Portfolio Językowe dla studentów – przyszłych nauczycieli

„Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków” jest polskim tłumaczeniem publikacji „European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL)”, która powstała w ramach projektu „ Od profilu do portfolio: model refleksji w kształceniu nauczycieli języków” realizowanego przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Portfolio to jest dokumentem, który towarzysząc studentom przygotowującym się do pracy w zawodzie nauczyciela zachęca do refleksji nad posiadaną wiedzą dydaktyczną oraz umiejętnościami niezbędnymi do nauczania języka obcego. Portfolio pomaga ocenić własne kompetencje dydaktyczne a także umożliwia rejestrowanie własnych doświadczeń związanych z nauczaniem

 

Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa