Organizacja sieci

Od 1 stycznia 2008 roku Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie przekształciła się w sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Heath In Europe – SHE).
 
Organizacje, które stworzyły Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Biuro Regionalne dla Europy, Rada Europy oraz Komisja Europejska w dalszym ciągu są włączone w sieć jako międzynarodowa Rada Doradcza. To gwarantuje kontynuację międzynarodowego wymiaru programu.
 
Na czele struktury SHE stoi Rada Powiernicza, która jest ciałem doradczym. W skład tej rady wchodzą przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy oraz Komisji Europejskiej. Ciałem wykonawczym jest Komitet Planujący Sieci. Sekretariat Techniczny znalazł siedzibę w Haderslev w Danii. Koordynatorem Europejskiej Sieci jest Jesper von Sellen z University College South Denmark. Zgromadzenie liderów sieci tworzą: Krajowi Koordynatorzy oraz placówki naukowe w krajach posiadających duży dorobek w sieci.  Polskę reprezentuje profesor Barbara Woynarowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Valentina Todorovska-Sokołowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W Polsce w ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − wojewódzkie sieci szkół oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie sieci istnieją we wszystkich województwach, w niektórych funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu ułatwienia koordynacji i skuteczniejszego wspierania szkół.  Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych. Obecnie w Polsce jest około 3000 placówek w sieci SzPZ.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa