Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

na podstawie § 3 ust.4 Podstawowe obowiązki Beneficjenta Decyzji o realizacji projektu nr. FERS.01.04-IP.05-0004/23

Lp.Rodzaj wsparciaForma wsparcia (stacjonarne/zdalne)Data i godzina wydarzeniaAdres:
1.Konsultacje programu szkoleniowo-doradczego dla kadry JST opracowanego przez ekspertów OREspotkania zdalne10.04.2024 r. godz. 10.00 11.04.2024 r. godz. 9.00
2.Rozpoczęcie rekrutacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ich reprezentantów do działań szkoleniowo-doradczych w projekcierekrutacja zdalna17 maja 2024 r. godz. 10.00Ośrodek Rozwoju Edukacji, 00-644 Warszawa, ul. Polna 46 A
3.Prezentacja projektu na konferencji „Edu Meet- Edukacja bliżej regionu” organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczewkonferencja stacjonarna25 kwietnia 2024 r. godz. 12.00Regionalne Centrum Rozwoju 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1C
4.Spotkanie otwierające cykl działań szkoleniowo-doradczych dla JST w projekcieszkolenie stacjonarneGrupa I - 25-26 czerwca 2024 r. godzina 11.00,

Grupa II - 27-28 czerwca 2024 r. godzina 11.00
Hotel Holiday Park, Warszawa, ul. Heroldów 1B

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa