Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – informacja o szkoleniach dla realizatorów

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

Szkolenia dla psychologów i pedagogów – przyszłych realizatorów z zakresu programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzą we wszystkich województwach przygotowani przez CMPPP/ORE Trenerzy oraz Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod adresem: szkoladlarodzicow@ore.edu.pl

W sprawie szkoleń najlepiej kontaktować się bezpośrednio z trenerami w swoich województwach.

Lista Trenerów Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dostępna na stronie ORE.

Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” obejmuje trzy 40-godzinne moduły:

Część I

 1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 7. Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.
 8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 10. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 11. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Część II Rodzeństwo

 1. Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 2. Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 3. Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 4. Równo czy sprawiedliwie?
 5. Jak radzić sobie z egoizmem?
 6. Problem ulubieńców.
 7. Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 8. Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 9. Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 10. Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania.
 11. Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 12. Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 13. Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 14. Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Część III Nastolatek

 1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 6. Wspólne rozwiązywanie problemów.
 7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 8. Spotkanie z młodzieżą.
 9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

Warunkiem uczestniczenia w cz. II lub/i cz. III jest ukończenie cz. I.

Superwizja dla realizatorów – tematyka i liczba godzin ustalana indywidualnie przez trenerów.

Standardy:

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Adresowany do dorosłych.

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy warsztatowa;
 • zalecane prowadzenie przez dwie osoby.

Zaświadczenie może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach może to być obecność na 80% zajęć, pod warunkiem, że nieobecności nie będą na dwóch spotkaniach pod rząd.

Materiały dla prowadzących zajęcia:

 1. J. Sakowska Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część I. Materiały dla prowadzących zajęcia.
 2. J. Sakowska, E. Puchała, Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część II. Materiały dla prowadzących zajęcia.
 3. Zeszyty metodyczne nr 7, A. Zajic, s. L. Jakubik, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Niezbędnik dla uczestników warsztatów.
 4. Zeszyty metodyczne nr 10, J. Basistowa, A. Zajic, A. Zawadzka, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – Rodzeństwo bez rywalizacji. Niezbędnik dla uczestników warsztatów.
 5. Zeszyty metodyczne nr 11, Joanna Sakowska, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III – „Nastolatek”. Niezbędnik dla uczestników warsztatów.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo szkoladlarodzicow@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa