Materiały do pobrania – Koncepcja nakładek wraz ze scenariuszami lekcji uwzględniającymi specjalne potrzeby edukacyjne

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa